1st Blue Sapphire Golf and Resort

U-Champion BoyU-Champion Girl
Round 2
[ Sunday, 23 February 2020 ]
Eagles/Better Birdies Bogeys D-Bogey/Worse
PosPlayerNatTo ParHoleTodayR1R2R3R4TotalPoint
1ณฐนน ธนูรัตน์- SPU+418-37969148 
T1ณัฐพล อุดมรัตน์ - RSU+418E7672148 
3กฤษฎิ์ติณห์ วรวาท - KU+818+17973152 
4โสภณ ศิริประทุม - RSU+1018-18371154 
T4ภูษณะ พุทธชนาธิป- SPU+1018+67678154 
6อนุสิษฐ์ สอนเถื่อน - KU+1118+77679155 
7ธิษฌาปัชญ์ สำเภาเงิน - AU+1318+87780157 
8อัษฎายุทธ พูนอนันต์ - RSU+1418+28474158 
T8กรกริช เชาว์พานิช - KU+1418+48276158 
10ปรมินทร์ อินรักษา- SPU+1518+58277159 
T10นาวิน สกุลศิรสุนทร - CU+1518+78079159 
12พีรวัส เกรียงขจร - AU+1718+98081161 
13ภัทรเมธ รัชตะอำนวย - SPU+1918+58677163 
T13ภูวฤทธิ์ รุ่งพิทยาธร - TU+1918+88380163 
15ณัฐดนัย ตั้งหะรัฐ - CU+2118+98481165 
16ถิรวัฒน์ จิรายุสกมล - AU+2218+108482166 
T16กิตติพศ ไทยประยูร - CU+2218+108482166 
18ภูดนัย รุ้งศรีวงศ์ - RSU+2418+148286168 
19ธนเดช มั่นคง - TU+2618+148486170 
20กัปตัน เงินทองรัตนกุล - KMUTNB+2718+128784171 
T20ณัฐนันท์ เกียรติทวีอนันต์ - TU+2718+148586171 
22วงศธร เสรีภาพ - AU+3018+138985174 
23ภูวดล สารีกิจ - KMUTNB+3618+208892180 
24วีรวัช วงศ์สิงห์โต - KU+3718+179289181 
25ณัฐพร เวียงชนก - CU+4418+229494188 
26ภูบดี รักข้าเกิด - KMUTNB+4918+269598193 
27ณภัส สนทอง - KMUTNB+5018+2210094194 
28สุขทัช สโมสร - TU+5818+612478202